Despoblats, cases rurals...
Castelló de Xàtiva > Onomàstica > Toponímia rural
 
Alqueries, despoblats, cases, molins, motors...
2007, maig-juny Francesc Xavier Martí i Juan
 
Nota introductòria: Oferim a continuació una llista dels noms d'alqueries, despoblats, cases, molins, motors i pous del terme de Castelló . [Francesc Xavier Martí]
 

bullet

Alborch, casa d'
[1860] "Casa de Alborch" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Alegre, casa d'
[1860] "Casa de Alegre" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Altos Riegos, casa dels motors de
[1948] "Motor Altos Riegos" (Alapont, p. 31).
[1950] article 1, article 2
[1994] (
Estrada2, p. 19).

bullet

Àngela Barrachina, motor d'
[1948] "Motor Ángela Barrachina" (Alapont, p. 31).

bullet

Balsaïm, casa de 
[1776] “[...] dexando la casa y huertas dichas de “Balsain” que son propias de la viuda María-Vicenta Palop [...]” (Rel. Geo.)
[1838] "El doble capital de veintiocho sueldos de los cánones enfitéuticos a que estan afectas la casa del Balsain i heredad del mismo nombre [...]" ().

bullet

Barca, casa de la
[1994] "La casa de la Barca. Com el nom ens fa saber aquesta casa està situada al mateix camí de la Barca. Aquesta caseta era propietat de la família Martí. Una de les coses més emblemàtiques és el seu rellotge de sol. La casa era habitada per les famílies dels barquers. En l'actualitat la casa de la Barca ha estat repartida en diversos trossos" (Estrada1, p. 12)

bullet

Bautista Franco, casa de [1867]

bullet

Bautista Franco, huerto de [1867]

bullet

Benimeixís, casa de
[1860] "Casa de Benemegis" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Bernardo Llagaria, casa de 
[1867] "Casa de Bernardo Llagaria: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

Blava, casa (= Villa Balbina)
[1994] "VILLA BALBINA. Aquesta casa també la podem trobar al camí font amarga-soler. Situada prop del Castellet, aquesta casa servia antigament per donar servici a les terres. La casa era propietat de la família Aparicio Soriano. Aquesta casa és coneguda popularment pel nom de "casa blava", ja que pareix ser que estava pintada de blau" (Estrada2, p. 22).

bullet

Braçal Nou del Castellet, nòria del
[1948] "Noria Brazal Nuevo del Castellet" (Alapont, p. 31).
[2000-2001] enllaç: La nòria de Castelló de la Ribera

bullet

Calcinar, el

bullet

Canyar, el [entitat municipal] [1994]
[1948] "El caserío del Cañar, que aún existe hoy y que está ocupado por los operarios de la Papelera Española, propietaria del mismo, en densa promiscuidad" (Alapont, p. 18).
[1950] article
[1961] "ANEJOS : Cañar, El: b., a 1,3 Km. de la C., con 500 hbs. y 22 viv., en comp., y 48 viv. y 38 edif., en dis." (Romá).

[1973] "CANYAR, El" (Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, t. 3, p. 16).

bullet

Canyar, molí del
[1824] "Molino del Cañar" (AMC H-142/1).
[1836] "Molino del Cañar".

[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).
[1860] "Molino del Cañar - harinero" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Molino del Cañar" (AMC H-146/4).

bullet

Casa del Pi, motor de la
[1948] "Motor casa del Pino" (Alapont, p. 31).

bullet

Casilla, la

bullet

Castellet, el (> Castellet, puig del)

bullet

Castellet, motor del (> Castellet, puig del)
[1948] "Motor Castellet" (Alapont, p. 31).

bullet

Castellet de Senyera, restes del (= Castellet, el)
[1994] "L'antic castell que dóna nom a Castelló és mal anomenat "Castellet de Senyera", perquè encara que està enfront i molt prop d'aquest poble, a l'altra banda del riu Albaida, està dins el terme de Castelló".

bullet

Castell Vell, el (= Castellet, el) [1738]

bullet

Cementeri, el
[1845-1850] "El cementerio ocupa un sitio ventilado hacia el S., á la dist. de unos 300 pasos, el cual fué construido en la desastrosa época del cólera en el año 1834, y forma un cuadrilátero de unos 100 pies de estensión, rodeado de pared" (Madoz, t. I, p. 222).

bullet

Chaques, casa de
[1860] "Casa de Chaques" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9). 
Segurament és un error; caldrà llegir Chorques, casa de.

bullet

Chorques, casa de
[1867] "Casa de Chorques: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

Cobert de Minyana [1979]

bullet

Corral de Amorós, el
[1849-1851] "Casa de Joaquín Amorós" (AMC 1408/42 i 1407/39).
[1867] "Corral de Amorós: inhabitado" (AMC H-146/4).

[1904]
“[...] a la casa titulada «Corral de Amorós» [...]” (Ord. Cas., p. 4).
[1948] "[...] un montículo llamado Castellet, enclavado en la finca del propietario de la masía "Corral de Amorós", don Constantino Ballester [...]" (Alapont, p. 11).
[1994] (
Estrada2, p. 22).

bullet

Corral de Marco [1738]

bullet

Corral de Martínez
[1860] "Corral de Martínez" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Corral de Sixto [1911]

bullet

Coto, el [entitat municipal]
[1961] "ANEJOS : [...] Coto, El: cas., a 1 Km. de la C., con 37 hbs., 10 viv. y 11 edif. para otros usos, en dis." (Romá)
.
[1979] "El Coto (Cs) no té equivalent en valencià vulgar".

bullet

Cremat, molí (= Santa Bàrbara, molí de)
Es diu així perquè va sofrir un incendi el 25 d'agost de 1925.
[1979] "[...] de Santa Bàrbara o Cremat (Cs) [...]".
[1994] (Estrada1, p. 13)

bullet

Fàbrica [de paper], la (= Canyar, el
[1994] (Estrada2, p. 23).

bullet

Fermín Amorós, pou de
[1948] "Pozo Fermín Amorós" (Alapont, p. 31).

bullet

Font Amarga, banys de la (> Amarga, font
[1994]
"
Banys de la Font Amarga, al sud, que cal no confondre amb el Balneari de Santa Anna en terme de la Llosa. Encara existeix una font abundant que té poc d'amarga ".

bullet

Fraga, despoblat de
[1776] “[...] Sálese de Castellón por el barrio del “Ravalet” y a la corta distancia de 300 pasos a la derecha queda la aldea de Fraga aora derruida [...]” (Rel. Geo.).
[1845-1850] "Á unos 400 pasos hacia el S., existió el pueblo de Fraga del que hoy no queda mas que el nombre que lleva una partida rural, de la cual se estrajeron no hace mucho tiempo, haciendo una escavación, algunos cráneos y otros huesos humanos: se ignora absolutamente la época y causas de su despoblación" (Madoz, t. I, pp. 222s.).
[1845-1850] "FRAGA: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de Alberique, term. jurisd. de Castellon de Játiva ó Villanueva de Castellon. (V.)" (Madoz, t. I, p. 347).

[1922] "FRAGA.- Es un despoblado de Villanueva de Castellón, cuya historia desconocemos" (SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., p. 233).
[1948] "[Caseríos] El de Fraga, en la partida del mismo nombre, en el que hace un siglo se encontararon restos humanos, desconociendose la causa y fecha de la despoblación y que hoy se conoce con el nombre de la partida de Ràfol" (Alapont, p. 17). [No crec que es puga identificar amb el Ràfol]

bullet

Francisco Uberos, casa de [don]
[1867] "Casa de D. Francisco Uberos" (AMC H-146/4).

bullet

Francisco Vila, casa de
[1867] "Casa de Francisco Vila: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

Franco, casa de
[1849-1851] "Casa de don Juan Bautista Franco" (AMC 1408/42 i 1407/39).

[1860] "Casa de Franco" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Franco, hort de
[1824] "Casa forera Huerto de Franco" (AMC H-142/1).
[1867] "Huerto de Franco"
(AMC H-146/4).

bullet

Gavatx, casa del
[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).
[1860] "Casa de Gabach" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Casa del Gabaig" (AMC H-146/4).

bullet

Granja Cinco Estrellas

bullet

Gregorio, casa
[1860] "Casa Gregorio" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Grimaltos, casa de
[1860] "Casa de Grimaltos" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Gurugú, casa del

bullet

Joaquín Bo, casa de
[1867] "Casa de Joaquín Bo: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

José Esteve, casa de [don]
[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).

bullet

Leocricio Roca, motor de
[1948] "Motor Leocricio Roca" (Alapont, p. 31).

bullet

Llavador del Calvari

bullet

Llum, caseta de la

bullet

Mas, casa de
[1860] "Casa de Mas" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Mollà, molí de (= Nou, molí) [1979]

bullet

Mota, casa de la
[1867] "Casa de la Mota" (AMC H-146/4).

bullet

Nou, molí (= Mollà, molí de)
[1867] "Molino Nuevo" (AMC H-146/4).

[1994] "[...] agafant el camí de la Barca ens toparem amb el molí Nou. Aquest molí arribà un moment en el qual servia tant de trilladora com de molí. Per aquest fet es va haver d'aprofitar un salt d'aigua de la séquia de Carcaixent. Cal dir que aquest edifici era de Mollà" (Estrada1, p. 12).
[2001] "Per arribar al que era la Barca, es baixava pel Calvari, i continuant el camí al recte, pel molí Nou, agafem el camí que du aquest nom, el camí de la Barca" (ALCOVER, J.: Records d'aigua, inèdit, 2001).

bullet

Nou de Carsi, molí
[1860] "Molino nuevo de Carsi - harinero y arrocero" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Paixarella o Paixerella, la [entitat municipal]
[1961] "ANEJOS : [...] Pajarilla: cas., a 2 Km. de la C., con 216 hbs. y 23 viv., en dis." (Romá).

bullet

Paixarella o Paixerella, alqueria i despoblat de la
[1259] "[...] de Alcozer et de Paçarella et de Navarres et de Releu [...]" (Montpeller 1259, abril 4, ACA Reg. 10, fol. 108. MF: 213. BURNS 216a).
[1268]
"Per nos et nostros laudamus, concedimus, et confirmamus vobis, Artaldo d’Ortha militi et vestris in perpetuum, vendicionem quam Dompna Elvira Luppi [...] vobis fecit de duabus alqueriis, scilicet Alcocer et Passarera, quas ipsa habebat in regno Valencie, cum carta scilicet vendicionis quam inde vobis fecit ut in ea plenius continetur" (Osca 1268, novembre 17; Burns: 861; mf: 828).
[1277] [...] castrum et alcheriam de Alchoçer quod est in termino de Algezira et alcheriam de Passarela que est in termino de Xativa [...]
Alcheria de Passarela afrontat in rivo de Chuquer et in rivo Castilionis et in termino reali qui vocatur Exauhe qui est Alfonsi Peca” (València 1277, juliol 3. Carta de donació feta per la muller de n’Artal d’Orta a en Martí Roís, fill seu, de Xestalgar, citat en Pastor 2004, p. 98).
[1489] “Item la baronie de Alcoçer lochs de Gavarda e termens de aquells ab lo terme de Paxarella afronten ab terme de loch de castello de Xativa, e ab terme del loch de Alrafalet lo qual es den Pere Sanç de Xativa ab terme de Alberich ab terme de la vall de Tous, e ab terme del lochs de Antella”
(Jaén 1489, julio, 5. Capítulos firmados entre el cardenal Mendoza y el conde de Almenara, Juan Francisco de Proxita, en la venta que hace éste al cardenal de las baronías de Alberique y Alcocer, y lugares pertenecientes a ellas. Villalba 1999, doc. nº 145, p. 295).
[1587] "[...] tota la sobredita fusta en lo Rafol terme de la Paxarella que es terme de Alcoser de la Barca [...]" (AMC, Protocol de Josep Casanova).
[1795] "El de Albayda en una de las avenidas arrasó el lugar de Paixarella, cubrió de tierra los cimientos de los edificios que había destruido, y dexó una llanura cultivada de tiempo inmemorial con el nombre de Plá de Paixarella, situada en el ángulo que forma el Xucar con el Albayda. Así quedaron las cosas hasta 1785, quando saliendo con furia este rio, como arrepentido de haber reducido á campos fértiles el antiguo lugar, destruyó su obra, robó la tierra sobrepuesta, y descubrió de nuevo los cimientos" (CAVANILLES, Observaciones..., 1795, p. 198).
[1845-1850] "PAIXARELLA ó PAISARERA: desp. en la prov. de Valencia, part. jud. térm. jurisd. de Alberique. Estuvo junto al r. Júcar cerca del punto donde hoy se ve la barca de Alcocer. Según varios historiadores era una alq. en tiempo del rey conquistador, el cual la donó con Alcocer, á D. Lope ó Lupi Giménez, de quien la heredaría D. Martín Lupi de Rielos: de este pasó á Doña Elvira Lupi, que casó con Pedro García de Castellá, de quienes adquirió las referidas alq. Artaldo de Orta por venta confirmada por el mismo rey conquistador en 15 de las calendas de diciembre de 1268. Hoy no queda mas que el nombre del terreno en donde estuvo" (Madoz, t. II, p. 97).
[ca. 1910]
"Despoblado Paixarella, Paisarera o Pajarita.[...] En la actualidad es un despoblado del que no queda ni un solo paredón ni otro rastro que justifique el haber existido esta antigua población [...]. Estuvo esta población según unos cerca de la barca de Alcocer y según otros dentro del término municipal de Villanueva de Castellón, en donde existe una partida con el nombre de Pajarita. Lo consignamos así para poner las dos opiniones" (SUCÍAS APARICIO, Pedro: Notas útiles para la historia del Reino de Valencia: Distritos de Albaida y Alberique,2, pp. 514s, s.d., Biblioteca Municipal de València). 
[1922] "PAIXARELLA, Paxarella.- Era una alquería en tiempos de los árabes, situada en el término de Alberique que, con Alcocer, le dió Jaime I a Lope Jiménez, pasando por compra a poder de Pedro Arnaldo de Orta en 18 de noviembre de 1268. Una de las avenidas del río arrancó el lugar, cubriéndolo todo de tierra y dejando una llanuera cultivable, conocida con el nombre de Plá de Paixarella, situada en el ángulo que forma el Júcar con el río Albaida, hasta que, en 1785, otra avenida se llevó la tierra sobrepuesta y descubrió los antiguos cimientos. hoy no queda más que el nombre" (SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., pp. 328s.).
[1922]
"VILLANUEVA DE CASTELLÓN.- [...] Cuenta con el despoblado Paixarella " (SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., Valencia 1922, p. 451).
[1948] "En la partida de este término municipal llamada Pajarita, existió antiguamente un caserío que se denominó Paixarera o Pajarita [...] estando convertido hoy en una de las partidas más ricas de esta vega" (
Alapont, p. 17).
[1978] "Paixarella. Despoblat i partida del municipi de Castelló de la Ribera a l'interfluvi del riu d'Albaida i del Xúquer, poc abans de llur confluència (pla de Paixarella)" (GEC, t. 11, p. 188).
[1996] "En aquest cas concret es tracta d'un passatge que servia per travessar el riu Xúquer. Antigament era un despoblat".

bullet

Peris, casa de
[1849-1851] "Casa de Vicente Peris" (AMC 1408/42 i 1407/39).

[1860] "Casa de Peris" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Casa de Peris", i una altra "Casa de Peris: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

Pins, casa dels
"La casa dels Pins és una de les cases més representatives de la Serreta Manta; aquesta és propietat de la família Ribera Barrachina [...]. Es coneix com a casa dels Pins, perquè antigament la casa era envoltada per ells" (Estrada2, p. 19).

bullet

Polopes, casa de les
[1849-1851] "Casa de les Polopes o Domingo Mascarós" (AMC 1408/42 i 1407/39).

[1860] "Casa de les Polopes" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Casa de les Palopes" (AMC H-146/4).

bullet

Pont de la Mineta, motor del (> Mineta, pont de la)
[1948] "Motor Puente Mineta" (Alapont, p. 31).

bullet

Poveda, casa de
[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).

[1860] "Casa de Poveda" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Poveda, pou de
[1948] "Pozo Poveda" (Alapont, p. 31).

bullet

Primera garita

bullet

Ràfol, alqueria i despoblat del
[1587] "[...] tota la sobredita fusta en lo Rafol terme de la Paxarella que es terme de Alcoser de la Barca [...]" (AMC, Protocol de Josep Casanova).
[1631] "[...] algunes terres de los térmens dels llochs de Cotes, Càrcer, Alcàntera, Benexides y lo Ràfol, sien encorreguts [...]"
(1631, abril 26. Real Cèdula y Capítols de la Real Azequia de Escalona aprovats per Sa Magestat. ASE, llibre 39, ff. 95-111. Citat dins Perís 2003, p. 103).
[1776] “[...] a un quarto de legua a la derecha queda el lugar de Rafol, aora derruido [...]” (Rel. Geo.).
[ca. 1910]
"Rafol fue un pequeño despoblado que existió cerca de Benegida a la parte que está la Casa del Rey [...] En la actualidad existe una partida en este término con este nombre pero no queda rastro alguno de la antigua población la cual fuimos a visitar" (SUCÍAS APARICIO, Pedro: Notas útiles para la historia del Reino de Valencia: Distritos de Albaida y Alberique,2, pp. 367s, s.d., Biblioteca Municipal de València).
[1922] "RÁFOL.- Era un caserío habitado por moriscos, ya desaparecido, que hoy se tiene como despoblado de Benegida" (SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., p. 363).
[1978] "Ràfol, el. Despoblat del municipi de Castelló de la Ribera a l'oest del terme, al límit amb el de Beneixida" (GEC, t. 12, p. 302).

[1994] "Probablement el RAFOL estava en la CASA DEL REY, edificada per Carles III com a parador del camí Reial, on es conserva encara una inscripció sobre la porta".

bullet

Ratetes, trilladora de
[1994] "Trilladora de Ratetes. Seguint la nostra ruta fins al límit del nostre terme i arribant al camí de les Foies divisarem una xicoteta casa que ocupa l'antic lloc de l'anomenada trilladora de Ratetes. En aquest lloc existia una gran era on es trillava el blat" (Estrada1, p. 11)

bullet

Rector, casa del
[1994] "LA PAIXARELLA DEL RECTOR, al nord de la séquia de Carcaixent, en el límit amb el polígon 16 i l'encreuament entre la Senda de la Casa del Rector i el camí de la Paixarella, estava la casa del Rector, ¿Podria ser Rafal-Barel = Beni+Parrell?, en ruines fins fa poc, on ara solament queda el solar en forma triangular. Ací estava concretament l'alqueria de la Paixarella".
[1996]
"Pel que fa a la Paixarella del Rector, hem de dir que aquest topònim designa una partida en la qual antigament hi havia una casa habitada per un rector".

bullet

Rector o de Bernardo Navarro, casa del
[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).

bullet

Rei, casa del
[1849-1851] (AMC 1408/42 i 1407/39).

[1845-1850] "A medio cuarto de hora de la barca [del Rei] hacia el S. contigua á la misma carretera, se encuentra la casa llamada del Rey, construida al mismo tiempo que aquella, como lo indica una lápida que tiene encima de la puerta, en la que se lee la inscripcion siguiente: "Reinando Carlos III, año 1786""
(Madoz, t. I, p. 149)
.
[1860] "Casa del Rey" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Casa del Rey" (AMC H-146/4).
[ca. 1910] "Rafol fue un pequeño despoblado que existió cerca de Benegida a la parte que está la Casa del Rey" (SUCÍAS APARICIO, Pedro: Notas útiles para la historia del Reino de Valencia: Distritos de Albaida y Alberique,2, pp. 367s, s.d., Biblioteca Municipal de València).
[1994] "Probablement el RAFOL estava en la CASA DEL REY, edificada per Carles III com a parador del camí Reial, on es conserva encara una inscripció sobre la porta".

bullet

Roja, casa
[1994] "La casa Roja. Seguint pel camí de la Pobla Llarga veurem a mà esquerra un entrador que ens duu a la casa. Els propietaris d'aquesta casa eren els Uberos, aquesta família tenia una gran extensió de terres" (Estrada1, p. 11)

bullet

Rosa, casa
[1994] "La casa Rosa. Anant pel camí de les Foies fins arribar al desviament a mà dreta del camí dels Motxals (i tirant una mica avant) trobarem la casa Rosa [...] està datada al 1792" (Estrada1, p. 12)

bullet

Sancho, casa de
[1824] "Casa forera titulada de Sancho" (AMC H-142/1).

bullet

Santa Bàrbara, ermita i casa de
[1776] “De Castellón, saliendo por el barrio del “Pedro”, a su salida está la hermita de Santa Bárbara [...]” (Rel. Geo.).

[1824] "Hermita de Santa Bárbara" (AMC H-142/1).
[1836] "Hermita de Santa Bárbara".
[1845-1850] "La otra er. bajo la advocación de Sta. Bárbara, hállase fuera de la pobl., á unos 150 pasos al N.: fué edificada por los años 1770, no es tan pequeña como la anterior
, y tiene un altar en donde también se celebra misa: tampoco tiene rent. para su servicio y reparo, y como la anterior, se sostiene por la piedad de los vec., cuyas limosnas recoje un ermitaño encargado de conservarla y mantenerla con el esmero que exije la religion" (Madoz, t. I, p. 222).
[1860] "Santa Bárbara - ermita i casa" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Hermita de Santa Bárbara" (AMC H-146/4).
[1922] "VILLANUEVA DE CASTELLÓN.- [...] al extremo del pueblo existe una ermita dedicada a Santa Bárbara, construída en 1770 [...]" (SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., Valencia 1922, pp. 451s.).

bullet

Santa Bàrbara, molí de (= Cremat, molí)
[1824] "Molino de Santa Bárbara" (AMC H-142/1).
[1836] "Molino de Santa Bárbara".
[1860] "Molino de Santa Bárbara - harinero" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Molino de Santa Bárbara" (AMC H-146/4).
[1979] "[...] de Santa Bàrbara o Cremat (Cs) [...]".

bullet

Segona Garita
[1994] "A partir dels segle XVI les aigües de la séquia Escalona, van començar a correr desde Sumacàrcer fins a la segona Garita" (Estrada1, pp. 8s).

bullet

Serra, hort, casa i corral de
[1927] "Hort de Serra". És de la partida de Montolivet. Es troba entre el cammí de les Foies i el camí de la Pobla. Amb casa i corral (Catastrón)
[1994] "La casa de Serra. Deixant l'actual cooperativa darrere nostra i agafant el camí de la Pobla Llarga podrem veure a mà esquerra la dita casa [...]. En aquest cas, una de les famílies que més temps l'ocuparen fou la família Calatayud" (Estrada1, p. 11).

bullet

Sixto Antonio Franco, casa de
[1824] "Casa forera de Sixto Antonio Franco" (AMC H-142/1)..
[1836] "Casa de Sixto".

bullet

Soro, casa de
[1867] "Casa de Soro: inhabitada" (AMC H-146/4).

bullet

Soro, hort de
[1867] "Huerto de Soro" (AMC H-146/4).

bullet

Tercera Garita

bullet

Terol, casa de
[1860] "Casa de Terol" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).

bullet

Terrer Roig, motor del
[1948] "Motor Terrer Roig" (Alapont, p. 31).

bullet

Teular dels Frares
[1824] "Casa titulada el Texar" (AMC H-142/1).
[1836] "Casa del Texar".
[1860] "Tejar de los Frailes - Fábrica de tejas" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Tejar dels Frares" (AMC H-146/4).

bullet

Teular de Sala
[1860] "Tejar de los Sala - Fábrica de tejas" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9).
[1867] "Tejar de Sala" (AMC H-146/4).

bullet

Teular de Cabanes (= Teular de Sala)
[1980] "Carrer en projecte nº 1 i 2, conegut com del Teular de Cabanes: Albalat dels Sorells" (1980, maig 23).

bullet

Uberos, cases d'
[1836] "Casa de Uberos".
[1849-1851] "Casa de Pascual Uberos" (AMC 1408/42 i 1407/39).
[1860] "Casas de Uberos" (Nomenclátor de la provincia de Valencia, p. 9)

bullet

Uberos, hort d'
[1836] "Huerto de Uberos".
[1867] "Huerto de Pascual Uberos" (AMC H-146/4).

bullet

Utxera, casa dels motors de la
[1948] "Motor Uchera" (Alapont, p. 31).
[1994] (
Estrada2, p. 20).

bullet

Vell, molí
[1631] "[...] se fan algunes parades en la céquia de Alzira, comenzant dels partidors del [f. 104] Molí Vell, per los quals cau dita aigua en dita Céquia de Alzira [...]" (1631, abril 26. Real Cèdula y Capítols de la Real Azequia de Escalona aprovats per Sa Magestat. ASE, llibre 39, ff. 95-111. Citat dins Perís 2003, p. 105).
[1694] "Ítem, es segueixen los albellons de darrere el Molí Vell y Rambles [...]” (ASE, llibre 38, f. 142v).

bullet

Venta de Carbonell

bullet

Vicent Puig, barraca de
[1994] (Estrada2, p. 22).

bullet

Villa Balbina (= Blava, casa)

 

NOTES:


1738. Padró de les terres de Castelló (Arxiu Municipal)

1824. Padró de 1824 (Arxiu Municipal de Castelló H-142/1).

1845. Padró de les terres de Castelló (Arxiu Municipal)

1911. Padró de les terres de Castelló (Arxiu Municipal). Tots tres estudiats a FERRER PÉREZ, Vicent: Les variacions en el paisatge agrícola castellonenc (segles XVIII-XX), [treball inèdit].

1960. Carta de Santiago Bru i Vidal, llavors Cronista Oficial de Sagunt, a Amadeo Romà, llavors Cronista Oficial de Castelló, sobre alguns topònims de Castelló (29 d'agost de 1960) [inèdit].

1979. ROSSELLÓ i VERGER, Vicenç M.: "Anotacions a la toponímia de la Ribera del Xúquer i encontorns" a Cuadernos de geografía, nº 24, Valencia 1979.

1994. VENTURA CONEJERO, Agustí: “L’antic castell de Castelló de Xàtiva. Toponímia de Castelló” a Castelló, Festes 1994, Castelló 1994, pp.28-34.

1995. SENTANDREU GALLEGO, Frederic i VIDAL REIG, Elionor: “Toponímia àrab i mossàrab de Castelló de la Ribera” a Mig Any 1995, Castelló 1995, 2 p. s.p.

1996. SENTANDREU GALLEGO, Frederic i VIDAL REIG, Elionor: “Toponímia àrab i mossàrab de Castelló de la Ribera, 2a part: Toponímia Mossàrab” a Mig Any 1996, 1 p. s.p.

Alapont : ALAPONT, José: Topografía médica de Villanueva de Castellón, tesi doctoral inèdita, 1948.

AMC : Arxiu Municipal de Castelló

ASE : Arxiu de la Reial Séquia de Castelló o d'Escalona.

Estrada1 : ESTRADA ALIAGA, Rubén: “Passejant pel terme” a Cop-i-rait nº 3, Castelló 1994, febrer, pp. 8-13.  

Estrada2 : ESTRADA ALIAGA, Rubén: “Passejant pel terme 2” a Cop-i-rait nº 4, Castelló 1994, desembre, pp. 18-23.

Madoz : MADOZ, Pascual: Dicionario Geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, València 1982 (facsímil de l'ed. 1845-1850).

Ord. Cas. : Ordenanzas para el régimen y gobierno del Brazal Nuevo del Castellet, derivación de la Real Acequia de Escalona, término de Villanueva de Castellón, Carcaixent s.d. [1904].

Ord. Vila : Ordenanzas y reglamento del Sindicato y Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de la acequia de la 'Villa' de Villanueva de Castellón, Valencia s.d. [1914].

Rel. Geo. : CASTAÑEDA Y ALCOVER, Vicente: "Relaciones geográficas, topográficas e históricas del reino de Valencia hechas en el siglo XVIII a ruego de D. Tomás López" a Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXV-XLII, 1916-1923, any 1922, [apartat corresponent a Castelló, escrit per Vicent I.  Franco, estant a Castelló el 6 de juliol de 1776, pp. 439-451.

Romà :  ROMÁ MARTORELL, Amadeo: "Villanueva de Castellón" a Diccionario geográfico de España, Ediciones del Movimiento, Madrid 1961, p. 241.

 

Actualitzada: dimarts, 06 / setembre / 2016

© Copyright 2001 Francesc Xavier Martí Juan, All Rights Reserved 
Comments or Problems to
xamarju@eresmas.com